Polityka prywatności

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych przekazanych za pośrednictwem naszej strony www, poprzez wypełnienie i przesłanie formularzy kontaktowych, zapytania w formie rozmowy telefonicznej lub osobistej jest Kancelaria Adwokacka Magdalena Martowłos-Bieniak, ul. Krótka 2 lok. 2, 63-600 Kępno, NIP 61920151231 (zwana dalej: Administratorem)

Dane te będą przetwarzane przez Administratora w celu nawiązania kontaktu, odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytanie, przygotowanie dla Pana/Pani oferty na świadczone przez nas usługi. Dane przetwarzane w sposób niezbędny do realizacji wskazanych wyżej usług.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Administrator gromadzi dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy osoby zainteresowane przekazują swoje dane w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie, nawiązania kontaktu czy przygotowania oferty współpracy i a osoby te wyrażają zgodę na ich wykorzystanie.

Dane osobowe są przechowywane, wykorzystywane i przekazywane wyłącznie za zgodą osoby zainteresowanej i wyłącznie w niezbędnym zakresie determinowanym konkretnym przypadkiem. Zgromadzone dane nie będą w żaden sposób (odpłatny bądź nieodpłatny) udostępniane obcym podmiotom. Zastrzec jednak należy, że sytuacja ta może ulec zmianie w zależności od obowiązujących w danym czasie wymogów i przepisów prawa.

Wycofanie zgody

Wycofanie zgody na wykorzystywanie danych osobowych może nastąpić w każdym momencie, ze skutkiem przyszłym. Cofnięcie zgody może nastąpić w całości lub w części. Dane osobowe zostaną usunięte w momencie otrzymania informacji o wycofaniu zgody przez Administratora, przy czym musi ono nastąpić w formie pisemnej na adres: Kancelaria Adwokacka Magdalena Martowłos-Bieniak, ul. Krótka 2 lok. 2, 63-600 Kępno bądź na adres mail: adwokat.bieniak@gmail.com.

Prawo do informacji

Osoba zainteresowana, może na każdym etapie zwrócić się z prośbą o udzielenie informacji jaki rodzaj danych osobowych, został zgromadzony w trakcie jej wizyty na stronie internetowej. Zapytanie to należy skierować na adres: Kancelaria Adwokacka Magdalena Martowłos-Bieniak, ul. Krótka 2 lok. 2, 63-600 Kępno

Bezpieczeństwo danych

Strona internetowa została wyposażona w odpowiednie środki bezpieczeństwa chroniące dane jej użytkowników przed utratą, modyfikacją kradzieżą bądź dostępem do nich przez nieposiadające upoważnienia osoby trzecie.

Zmiany i aktualizacje

Administrator ma prawo do zmiany bądź aktualizacji części niniejszego oświadczenia w każdym momencie, bez konieczności zawiadamiania o tym użytkowników strony internetowej.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Polityka Prywatności obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające serwis.

Dane osobowe

Pozyskane w toku korzystania z serwisu dane osobowe użytkowników nie są udostępniane innym firmom i osobom trzecim.

Ciasteczka (cookies)

Strona wykorzystuje cookies. Są one nieszkodliwe dla komputera w tym znajdujących się na nim danych. Każdy użytkownik ma możliwość ich wyłączenia w ustawieniach przeglądarki, z której korzysta.